NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

Cím: 3712 Sajósenye, Petőfi út 16.
Telefon: +36 46 397 035
Fax: +36 46 397 150
 

Tárgyi feltételek
Gyermekeinket egy tágas, világos, jól felszerelt, 2009. tavaszán felújított csoportszobában fogadjuk.Jelenleg 15 fővel, egy vegyes csoporttal működik az óvoda.A gyermekeket egy óvodapedagógus és két dajka látja el. PedagógiánkA gyerekek nevelésénél maximálisan figyelembe vesszük a családi hátteret. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, a kölcsönös bizalmat.Nevelési elveink alapja a differenciált bánásmód. Minden kisgyermeket egyénileg, saját képességeinek megfelelően igyekszünk fejleszteni.Elsődleges szerepet kap a játék, hisz az óvodások a játékon keresztül tanulnak legkönnyebben.Fontos a szeretetteljes, vidám légkör, amelyben a gyermek biztonságban érzi magát. Nevelési területeink: Anyanyelvi nevelés, Testi nevelés, Mese-vers, Művészeti tevékenységek /ének-zene, ábrázolás/, Környezeti nevelés, Matematikai nevelés. Foglalkozásainkat mikrocsoportos formában tartjuk, így a gyermekeket egyéni fejlettségüknek megfelelően életkorukhoz igazodva tudjuk fejleszteni. Nagyon fontosnak tartjuk a mindennapos szabad levegőn való játékot, mozgást, melyben tágas, gyepes udvar biztosítja a lehetőséget. Hagyományaink, ünnepeink: Gyermekek születés- és névnapjának megünneplése , Mikulás ünnep. Karácsony, Farsang, Anyák napja, Évzáró ill. ballagási ünnep, Egyéb szolgáltatások, kiegészítő foglalkozások,Hitoktatás, 2009. októberétől óvodán kívüli költségtérítéses tevékenységek: Angol nyelv, Zeneóvoda, néptánc